1. Home
  2. Qarku i Shkodrës
  3. Bashkia Vau i...
  4. Përpunimi artizanal i...
Përpunimi artizanal i baltës
  1. Home
  2. Qarku i Shkodrës
  3. Bashkia Vau i...
  4. Përpunimi artizanal i...
Përpunimi artizanal i baltës

Realizimi i një objektit me baltë në qark kalon në këto proçese:

Përpunimi i baltës me dorë për heqjen e flluskave të ajrit dhe unifikimit.

Vendosja e baltës në qendër të qarkut.

Ngritja e baltës dhe modelimi i formës.

Heqja e baltës ose objektit nga qarku dhe vendosja për t’u tharë dhe procesi i trimimit (modelim dhe punim i detajeve me steka).

Pjekja. Pasi objekti është tharë plotësisht (zgjat 1-3 ditë) bëhet pjekja e parë në furrë me dru (pjekje biskote me 1100 gradë).Më tej vazhdohet meglazurimin, dekorimin, veshjen me kristalina (në këtë proçes i jepet objektit ngjyra e dëshiruar) dhe pjekjen përfundimtare me 970 gradë pas glazurimit.

Ndërtimi i taselave (forma negative të objektit në allçi që shërbejnë për shumëfishim të objektit).

Ndërtimi i formës bazë në baltë të njomë.

Derdhja në allçi dhe marrja e negativit të objektit të plotë.

Prerja e negativit dhe krijimi i këmishës që mban formën e bashkuar që të jetë sa më praktike gjatë hapjes.

Përpunimi i shligerit (baltë me ujë) dhe derdhja e tij në tasel (formën e negativit të objektit), pas 30 minutash bëhet zbrazja dhe heqja e shligerit të tepërt. Pas 24 orë zmontohet taseli dhe lihet që të thahet 1-2 ditë. Zmerilimi i formës së përftuar dhe futje në furrë për pjekje si tek përshkrimi i pikës 2 më sipër.