Gatime tradicionale

Ushqimi është i lidhur ngushtë me mbijetesën, por edhe me të qenit bashkë. Ushqimi i bashkon njerëzit për të ndarë përvojat dhe për të praktikuar traditat. Çdo vend ka kulturën e vet të të ushqyerit, që përmban disa përbërës të papërpunuar bazë, metoda të përgatitjes, erëza dhe erëza specifike dhe madje edhe zakone të të ngrënit.