• Shtegëtimi i bagëtive
 • Isopolifonia
 • Kënga valle shkodrane
 • Përpunimi artizanal i baltës
 • K’cimi i Tropojës
 • Kostumi popullor i Fushë-Korçës
 • Kostumi popullor i Dardhës
 • Valle e kënduar “beraçe”
 • Zahiretë e dimrit
 • Valle e kënduar e Ersekës
 • Sazet e Korçës
 • Serenata korçare
 • Kënga vllahe në Drenovë
 • Kënga devollite
 • Rusticat e Polenës
 • Rosicat e Boboshticës
 • Arapët e Polenës
 • Festa e lakrorit
 • Dasma korçare
 • Riti i lindjes së fëmijës
 • Riti i ceremonisë mortore
 • Revani lale me kore
 • Përgatitja e tavës së koranit
 • Buka me qiqra
 • Zanati i kujunxhiut
 • Punë dore “Qëndisje”
 • Punimi artizanal i leshit
 • Punimi artizanal i baltës
 • Perpunimi i xunkthit
 • Zanati i kovaçit
 • Riti i vendosjes së veroreve
 • Punimi artizanal i rotës së qeres
 • Pjekja me saç
 • Zanati i samarxhiut dhe nallbanit
 • Prodhimi artizanal i rakisë së manit
 • Zanati i furrxhiut
 • Punë dore. Thurja me shtiza
 • Punë dore. Qëndisja punë kryq
 • Punë dore. Qëndisja me age.
 • Punimi i zonarit
 • Pune dore me grep
 • Punë dore. Azhuri.
 • Supa pasha qofte
 • Lakrori me kokosh
 • Larja e rrobave në dërstilë dhe bluarja e drithit në mullirin me ujë.
 • Zanati i kovaçit
 • Vallet e Dropullit
 • Bluarja e grurit. Heromillo.
 • Riti i kafesë së gurit
 • Punimi artizanal i cyles dyjare
 • Përgatitja artizanale e trahanasë
 • Punimi i kostumit popullor të Gjirokastrës
 • Kënga e grave në fshatin Selo
 • Përgatitja e osave
 • Punimi i kostumit popullor të Dropullit
 • Vallet e Lunxhërisë
 • Vajtja e nuses në krua
 • Riti i poganiqes
 • Riti i Llazarëve (Llaxoreve)
 • Zanati i samarxhiut
 • Punimi artizanal i tiganit të qifqive
 • Përgatitja e shëllirës së kaçupit
 • Monofonia/Logatja
 • Zanati i mademxhiut
 • Punimi artizanal i rozetave të drurit
 • Paja e nuses 
 • Sazet e Përmetit
 • Përgatitja e llokumeve me bajame
 • Përgatitja e glikosë së arrës
 • Përgatitja artizanale e ujit të trëndafilit
 • Punimi artizanal i Xhubletës
 • Tharja e mishit dhe karagjaku
 • Punimi i tavaneve të gdhendura
 • Aplikimi i dekoreve në dru
 • Punimi i pëlhurave në vegje
 • Gatimi tradicional i flisë
 • Melodia me gjethe
 • Punimi artizanal i veshjes popullore, kanaci
 • Loja e kapuçave
 • Punimi i enëve të baltës. Vegshat e Gojanit
 • Prodhimi artizanal i çiftelisë dhe sharkisë
 • Vallet e Pukës
 • Përgatitja e tavës së krapit
 • Punimi artizanal i maskave veneciane
 • Zanati i këpucarit
 • Zanati i Saraçit
 • Qëndisja me dorë
 • Zanati i kovaçit
 • Punimet në filigran
 • Punimi i pëlhurave në tezgjah
 • Përpunimi artizanal i Duhanit Sheldia
 • Dasma Zadrimore
 • Zanati i gurgdhendjes
 • Proverbat filozofike të Dukagjinit
 • Gjama e burrave të Dukagjinit
 • Kenga “Majë krahit”
 • Kënga qytetare shkodrane
 • Ahengu shkodran
 • Ceremoniali i dasmës shkodrane